• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 36/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề án chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 36/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 21/03/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/3/2003, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 36/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề án chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Cụ thể,

Sau khi nghe đồng chí Bộ trưởng Bộ Công nghiệp báo cáo, các đại biểu dự họp phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1- Về nội dung của Đề án Chiến lược:

Đề án Chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 có vị trí rất quan trọng góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà Đại hội Đảng lần thứ IX đã đề ra. Nội dung Đề án Chiến lược do Bộ Công nghiệp lập về cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu đề ra. Bộ Công nghiệp cần tiếp thu và bổ sung các nội dung sau đây:

- Đề án Chiến lược cần cập nhật các nội dung chủ yếu của Quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, có xét triển vọng đến năm 2020 (Quy hoạch điện V hiệu chỉnh và cả điện Nguyên tử), các nội dung chủ yếu Chính sách năng lượng quốc gia đang được Bộ Công nghiệp soạn thảo, đồng thời có tính đến các tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. Lưu ý trong phần Tổ chức thực hiện Đề án Chiến lược cần kiến nghị các giải pháp.

- Đánh giá hiện trạng cần nêu được những việc làm được và chưa làm được, nguyên nhân chủ quan, khách quan, các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

- Đánh giá nhu cầu tiêu thụ điện năng cần tính đến khả năng cung cấp nguồn năng lượng thứ cấp trong nước, bối cảnh khu vực và quốc tế để sắp xếp xây dựng các nguồn điện theo thứ tự ưu tiên: thuỷ điện, nhiệt điện dùng nhiên liệu than, nhiệt điện dùng nhiên liệu khí, nhiệt điện sử dụng dầu FO và khí, các dạng năng lượng mới (mặt trời, sinh khối, gió…), điện hạt nhân, trao đổi việc mua bán điện với các nước trong khu vực.

2- Về quan điểm phát triển:

Ngoài các nội dung đã nêu trong Đề án, cần khẳng định việc phát triển nguồn điện và lưới điện phải đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an toàn năng lượng quốc gia.

Phát huy mọi nguồn lực trong nước là chủ yếu để phát triển nguồn điện và lưới điện. Đồng thời tranh thủ các nguồn vốn vay nước ngoài để phát triển nguồn điện và lưới điện, nhưng không để bị ràng buộc về chính sách. Phát triển nguồn điện phải phù hợp với khả năng đáp ứng của nguồn năng lượng thứ cấp trong nước. Phải xét theo thứ tự ưu tiên; thuỷ điện; than; khí và các nguồn khác.

 

Từ khóa: Thông báo 36/TB-VPCP

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50630