• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ


 

Thông báo 360/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp chuẩn bị Hội nghị về phát triển vận tải thủy và vận tải ven biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 360/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ VỀ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI THỦY VÀ VẬN TẢI VEN BIỂN

Ngày 20 tháng 9 năm 2019, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị Hội nghị về phát triển vận tải thủy và vận tải ven biển (sau đây viết tắt là Hội nghị). Tham gia cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cục Cảnh sát Giao thông và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ GTVT và ý kiến của các cơ quan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

Với bờ biển dài, hệ thống sông, kênh đa dạng, tạo thành mạng lưới giao thông đường thủy rất thuận lợi, liên thông giữa các địa phương và các vùng trong cả nước, vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa, hành khách; tạo ra nhiều việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, vai trò cũng như đóng góp của giao thông đường thủy nội địa chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Chính phủ đã giao Bộ GTVT chuẩn bị tổ chức Hội nghị về phát triển vận tải thủy và vận tải ven biển nhằm đánh giá rõ hiện trạng, tiềm năng, lợi thế để xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của vận tải thủy và vận tải ven biển.

Để Hội nghị đạt chất lượng, yêu cầu Bộ GTVT thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục lấy ý kiến tham gia của các Hiệp hội, các doanh nghiệp vận tải, các bộ, ngành và địa phương liên quan để hoàn thiện báo cáo; làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để đẩy mạnh phát triển vận tải thủy, vận tải ven biển, kết nối hiệu quả các phương thức vận tải; có kế hoạch đầu tư các công trình thiết yếu để tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng.

Báo cáo của Bộ cần nêu được nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, phát triển đường thủy nội địa để làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển đường thủy nội địa đến năm 2030 tương xứng với tiềm năng, lợi thế, bảo đảm an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

2. Chuẩn bị kỹ chương trình Hội nghị, phương án tổ chức, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị, dự kiến đầu Quý I năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ GTVT và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưng Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, Quốc phòng, Công an, KH&ĐT, TC, CT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH, PL;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 360/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 360/TB-VPCP

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425979