Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 361/TB-TĐC về việc xử lý mũ bảo hiểm không đạt chất lượng theo QCVN 2:2008/BKHCN do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 361/TB-TĐC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng   Người ký: ***
Ngày ban hành: 24/03/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/3/2009, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành Thông báo 361/TB-TĐC về việc xử lý mũ bảo hiểm không đạt chất lượng theo QCVN 2:2008/BKHCN do Tổng cục tiêu chuẩn. Cụ thể,

 Kết quả kiểm tra, giám sát của các đơn vị cụ thể như sau:

1. Các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định đã đánh giá giám sát, ra quyết định tạm đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận và quyền sử dụng dấu hợp quy (CR) đối với các doanh nghiệp sản xuất MBH không đạt chất lượng (xem Phụ lục 1 kèm theo) và yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp xử lý, khắc phục.

2. Cục Quản lý Chất lượng hàng hóa phối hợp với Cơ quan quản lý thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra MBH lưu thông trên thị trường, đã phát hiện các trường hợp giả mạo chứng nhận hợp quy, không chứng nhận hợp quy và đề nghị Cơ quan quản lý thị trường, công an xử lý theo quy định của pháp luật (xem Phụ lục 2 kèm theo).

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về việc xử lý MBH không đạt chất lượng và sẽ tiếp tục thông báo khi có thông tin mới.

91