• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Ban quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 365/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 365/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC, TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 03 tháng 11 năm 2015, tại Trụ sở Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HChí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2015. Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo kết quả tu bổ, bảo dưỡng định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2015 và những kiến nghị để thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Sau hai tháng triển khai nghiêm túc, khẩn trương, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc, có chất lượng, bảo đảm tiến độ nhiệm vụ tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2015. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nlực, tinh thn trách nhiệm của tập thcán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

2. Về các đề nghị của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Báo cáo số 1126/BC-BQLL ngày 02 tháng 11 năm 2015

- Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động, phối hợp tích cực với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện đúng các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng; trong đó, sớm hoàn thiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên cơ sở trao đổi, lấy ý kiến rộng rãi hơn về Đề án này.

- Đối với việc đề xuất mở rộng tham quan Khu Di tích K9 phục vụ nhân dân trong cả nước: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trong tình hình mới, cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống xảy ra, hoàn thiện các phương án bảo vệ, tổ chức huấn luyện, luyện tập bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

3. Giao Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét, khen thưởng đột xuất đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Nghiên cứu, báo cáo Bộ Quốc phòng để trình Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến về việc điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ Lăng Bác hằng năm một cách hợp lý, khoa học để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, vừa đáp ứng mong muốn của nhân dân và khách du lịch được vào Lăng viếng Bác trong tiết trời Thu Hà Nội; học sinh, sinh viên được vào viếng Bác nhân dịp khai giảng đầu năm học.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ t
ướng, các Phó Thủ tưng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, CA, XD;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý L
ăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, KTTH, N
C, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 365/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/11/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 365/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về các đề nghị của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Báo cáo số 1126/BC-BQLL ngày 02 tháng 11 năm 2015

- Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động, phối hợp tích cực với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện đúng các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng; trong đó, sớm hoàn thiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên cơ sở trao đổi, lấy ý kiến rộng rãi hơn về Đề án này.

- Đối với việc đề xuất mở rộng tham quan Khu Di tích K9 phục vụ nhân dân trong cả nước: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trong tình hình mới, cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống xảy ra, hoàn thiện các phương án bảo vệ, tổ chức huấn luyện, luyện tập bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Từ khóa: Thông báo 365/TB-VPCP

553

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295543