• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 377/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 377/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 377/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày 13 tháng 9 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi. Cùng dự với Thủ tướng có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013 và một số kiến nghị, đề xuất của Tỉnh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ về xử lý một số kiến nghị của Tỉnh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua và 8 tháng đầu năm 2013. Trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tranh thủ thời cơ, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực, có nhiều điểm sáng, nổi bật. Tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phát huy được động lực phát triển mà Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạo ra.

Tuy nhiên, Quảng Ngãi còn có nhiều khó khăn, thách thức. Tỉnh có 6 huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế và chưa đồng bộ; thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động vẫn còn khó khăn, chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện còn chậm, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh đã đề ra cho những tháng còn lại của năm 2013, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra năm 2013, Tỉnh cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP , số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ và Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh, phấn đấu thực hiện cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra.

2. Khẩn trương sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2010 - 2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 năm 2011 - 2013 và nhiệm vụ đến năm 2015 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn, từ đó xác định những giải pháp đột phá về cơ chế, chính sách nhằm khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế như nhà máy lọc dầu, cảng biển, đường cao tốc, các khu công nghiệp; có cơ chế thu hút các nhà đầu tư và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để giảm nghèo nhanh và bền vững; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động trong công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với thâm canh tăng năng suất trong nông nghiệp, tăng cường công tác dạy nghề gắn với doanh nghiệp và tạo việc làm cho người lao động; làm tốt công tác y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy lùi tai nạn giao thông.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ từ nguồn thu Nhà máy lọc dầu Dung Quất để đầu tư một số dự án trọng điểm: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đề xuất phương án hỗ trợ cho từng dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về Đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh Đề án theo hướng thể hiện rõ các cơ chế chính sách đặc thù cho huyện đảo, nhất là chính sách hỗ trợ cho ngư dân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về việc đầu tư xây dựng Bảo tàng lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm bổ sung Bảo tàng lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa vào Quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020; Tỉnh nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kết hợp sử dụng hạ tầng, tư liệu của cơ sở hiện có; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Tỉnh đề xuất phương án vốn đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về đầu tư Dự án xây dựng tuyến cáp ngầm cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn: Giao Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn tất việc lập và phê duyệt dự án đầu tư theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8056/VPCP-KTN ngày 10 tháng 10 năm 2012 về phương án cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn.

5. Về đầu tư các Dự án đường Trị Bình - Dung Quất, đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà): Đồng ý hỗ trợ vốn; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các Bộ liên quan đề xuất phương án hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về tỷ lệ phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đối với nguồn thuế giá trị gia tăng thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp với đề xuất tương tự của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về hỗ trợ kinh phí cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Đồng ý chủ trương tăng mức hỗ trợ cho Tỉnh; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét; xử lý cụ thể.

8. Về hỗ trợ kinh phí xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho Người có công: Đồng ý về chủ trương; Tỉnh rà soát đối tượng, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng để hỗ trợ kinh phí cho Tỉnh thực hiện.

9. Về mở rộng và nâng cấp Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đẩy nhanh quá trình đàm phán các điều khoản hợp tác đầu tư, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về đưa khí vào bờ tại Khu kinh tế Dung Quất: Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sớm hoàn thành công tác thẩm lượng khí các lô 117 - 119, trên cơ sở đó Bộ Công Thương xem xét chính thức hiệu chỉnh, bổ sung dự án vào quy hoạch ngành công nghiệp khí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

11. Về dự án tuyến đường nối Khu kinh tế Dung Quất 1 và Dung Quất 2: Đồng ý hỗ trợ vốn. Tỉnh thực hiện thủ tục thẩm định nguồn vốn và mức vốn hỗ trợ theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; lập dự án, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối ứng vốn cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Về đầu tư dự án Mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn Quảng Ngãi: Đồng ý đầu tư mở rộng quy mô 4 làn xe đoạn từ Khu công nghiệp VSIP đến phía bắc thành phố Quảng Ngãi (khoảng 6km) và đoạn từ phía nam thành phố Quảng Ngãi đến nút giao giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với quốc lộ 1A cũ (khoảng 4 km) bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

13. Về đầu tư dự án Quy hoạch, chính trị và xây dựng hệ thống thoát lũ sông Trà Khúc (đoạn từ đập Thạch Nham đến Cửa Đại): Đồng ý nguyên tắc thực hiện lấy thu bù chi từ nguồn tận thu cát nạo vét từ sông Trà Khúc trong phạm vi Dự án để xuất khẩu; Tỉnh tổ chức lập dự án, lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan để xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 377/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 14/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 377/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế về tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số, phát biểu của Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, ý kiến tham luận của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

Ngay từ những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản về dân số và kế hoạch hóa gia đình đầu tiên - đó là Quyết định số 216/CP ngày 26 tháng 12 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định về việc sinh đẻ có hướng dẫn. Từ đó đến nay, qua mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, Nhà nước ta cũng đã nhiều lần hoàn thiện quy định pháp luật về dân số và kế hoạch hóa gia đình vào các năm 1970 (Quyết định số 94/CP ngày 13 tháng 5 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ), năm 1988 (Quyết định số 162/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng), đặc biệt Pháp lệnh Dân số năm 2003 (được sửa đổi, bổ sung năm 2008) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, củng cố gia đình ở nước ta. Pháp lệnh dân số là bước tiến bộ cơ bản, đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về dân số và phù hợp với xu thế xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chính phủ khẳng định, dân số là vấn đề của quốc gia, việc sinh con không phải chỉ là chuyện riêng của mỗi gia đình mà là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững của đất nước trong hiện tại và tương lai.

Từ khóa: Thông báo 377/TB-VPCP

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210017