• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 3814/TB-BNN-VP đính chính Quyết định 1152/QĐ-BNN-KHCN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 3814/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3814/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 08/08/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/08/2012, BNN đã ban hành Thông báo 3814/TB-BNN-VP đính chính Quyết định 1152/QĐ-BNN-KHCN.

Do sai sót trong quá trình đánh máy soạn thảo Quyết định trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đính kèm Điểm 2.1 Khoản 2 của Điều 1 của Quyết định trên như sau:

Đã in trong Quyết định:

“2.1. Thực hiện thu gom và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B; QCVN 40: 2011/BTNMT, cột trước khi thải ra ngoài môi trường”

Sửa lại là: “2.1. Thực hiện thu gom và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B; QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra ngoài môi trường”

Văn bản này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 1152/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/5/2012.

Từ khóa: Thông báo 3814/TB-BNN-VP

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
145452