• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

Văn bản pháp luật về Hội nghị trực tuyến

 

Thông báo 3830/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 3830/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3830/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 08/08/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/08/2012, BNN đã ban hành Thông báo 3830/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015. 

Đối với các Bộ, ngành Trung ương:

- Chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch năm 2012, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm phân bổ nguồn kinh phí bổ sung là 478 tỷ đồng từ nguồn vốn hòa đồng ngân sách của các nhà tài trợ cho địa phương để kịp thời giải ngân trong năm 2012.

- Hoàn thiện và ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình như: Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí chi cho CTMTQG; Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn…

Các Thông tư hướng dẫn cần được quy định theo hướng tăng cường tính chủ động, sáng tạo của địa phương.

- Các Bộ, ngành là thành viên phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các chỉ tiêu của mình, có hệ thống giám sát, thống kê, báo cáo, đồng thời số liệu công bố của Bộ, ngành là số liệu mang tính chính thống, pháp lý.

Từ khóa: Thông báo 3830/TB-BNN-VP

372

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
145531