• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 3846/TB-BNN-VP năm 2013 giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Như Cường Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về Thông báo 3846/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3846/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỮ KÝ CỦA ÔNG NGUYỄN NHƯ CƯỜNG PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Quyết định số 1771/QĐ-BNN-TCCB ngày 05 tháng 8 năm 2013 về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Cường, Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Như Cường tới các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ và phối hợp trong công tác.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/TP;
- Công đoàn NN và PTNT Việt Nam;
- Đảng ủy Bộ, công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;
- Công đoàn Cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Phạm Duy Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3846/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phạm Duy Thái
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông báo 3846/TB-BNN-VP giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Như Cường Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Quyết định số 1771/QĐ-BNN-TCCB ngày 05 tháng 8 năm 2013 về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Cường, Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Từ khóa: Thông báo 3846/TB-BNN-VP

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205010