• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động triển lãm


 

Thông báo 3867/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 3867/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3867/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 10/08/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/08/2012, BNN đã ban hành Thông báo 3867/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam năm 2012. 

Từ nay đến thời gian tổ chức Hội chợ triển lãm không còn nhiều, để triển khai đúng tiến độ và từng bước nâng tầm Hội chợ Triển lãm Làng nghề, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ:

Nhất trí theo báo cáo của Ban Tổ chức Hội chợ. Giao Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ khẩn trương thực hiện: tổ chức họp thông báo về Hội chợ, Hội thi vào đầu tháng 9/2012; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán chi tiết tổ chức Hội chợ; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia Hội chợ; tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về Hội thi sản phẩm thủ công. Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam.

Hiện nay, do ảnh hưởng của khủng hoảng và lạm phát kinh tế nên việc tham gia Hội chợ đối với các đơn vị ngày càng khó khăn hơn. Do đó, Ban Tổ chức cần tích cực vận động các đơn vị tham gia gian hàng.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định vận động, mời cơ sở sản xuất, kinh doanh ở làng nghề của tỉnh tham gia Hội thi sản phẩm thủ công, Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam, nhất là mời một số làng nghề truyền thống, nghệ nhân, cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công của tỉnh tham gia thao diễn tay nghề trong thời gian diễn ra Hội chợ. Vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh của tỉnh và một số tỉnh, thành phố khác tham gia 200 gian hàng tại khu vực trưng bày sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hàng tiêu dùng. Xây dựng phương án xã hội hóa để tăng nguồn kinh phí hỗ trợ các đơn vị tham gia Hội chợ.

- Giao Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối và thành viên Ban Tổ chức thuộc các Bộ, Ban, Ngành chịu trách nhiệm vận động các đơn vị tham gia 150 gian hàng đảm bảo đa dạng hóa sản phẩm của các vùng miền trong cả nước tại khu vực trưng bày sản phẩm ngành nghề nông thôn, làng nghề.

Từ khóa: Thông báo 3867/TB-BNN-VP

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
145627