• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

 

Thông báo 388/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 388/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 388/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 28/11/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/11/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 388/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2013 của Ban chỉ đạo, trình Trưởng ban quyết định, trong đó một số việc cần làm là:

- Các Bộ, ngành và địa phương lập danh mục dự án đầu tư PPP, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành và địa phương triển khai xúc tiến đầu tư.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo: đối tượng đào tạo là các thành viên Tổ công tác liên ngành, các Bộ, ngành và địa phương có dự án đầu tư PPP. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ cho chương trình PPP để tổ chức thực hiện.

Từ khóa: Thông báo 388/TB-VPCP

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
152363