• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 3912/TB-BNN-TH năm 2013 giới thiệu chữ ký của bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 3912/TB-BNN-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3912/TB-BNN-TH

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỮ KÝ BÀ NGUYỄN THỊ THÚY PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Quyết định số 1875/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 8 năm 2013 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng phòng Thống kê thuộc Trung tâm Tin học và Thống kê, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê kể từ ngày 15/8/2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo và giới thiệu chữ ký của bà Nguyễn Thị Thúy tới các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ và phối hợp công tác.

Chữ ký bà Nguyễn Thị Thúy

Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê

ĐTCQ: 043.7341635 (Số máy lẻ:101) ĐTDĐ: 0988.811.104

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ; (để b/c)
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Đảng ủy Bộ, công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3912/TB-BNN-TH   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 26/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26 tháng 08 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 3912/TB-BNN-TH năm 2013 giới thiệu chữ ký của bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Quyết định số 1875/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 8 năm 2013 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng phòng Thống kê thuộc Trung tâm Tin học và Thống kê, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê kể từ ngày 15/8/2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo và giới thiệu chữ ký của bà Nguyễn Thị Thúy tới các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ và phối hợp công tác.

Từ khóa: Thông báo 3912/TB-BNN-TH

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205417