• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 392/TB-BCĐVNS kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo do Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam ban hành

Tải về Thông báo 392/TB-BCĐVNS
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 392/TB-BCĐVNS   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 23/08/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/08/2010, Ban chỉ đạo tái cơ cấu tập đoàn Thông báo 392/TB-BCĐVNS kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo do Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy.

Ban Chỉ đạo và về báo cáo tổng quan của Tập đoàn; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

- Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo yêu cầu của Bộ Chính trị tại Kết luận số 81-KL/TW ngày 6 tháng 8 năm 2010 của Bộ Chính trị về Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam để nghiên cứu, đề xuất, triển khai, thực hiện các chính sách, biện pháp xử lý để sớm ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Để triển khai nhiệm vụ được giao, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo dành thời gian thích đáng thực hiện nhiệm vụ với phương châm: “Khẩn trương, quyết liệt, phù hợp pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, giải quyết đồng bộ” để tạo ra được quyết tâm chính trị, thống nhất tư tưởng; đưa ra được phương án tái cơ cấu khả thi; đề xuất xử lý nghiêm minh, công bằng, thận trọng, đúng quy định của pháp luật, các khuyết điểm yếu kém, sai phạm.

- Giao Văn phòng Chính phủ dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung 01 đồng chí lãnh đạo Bộ Công thương làm thành viên Ban Chỉ đạo; hoàn thiện Quyết định về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó quy định rõ chức năng nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; thành lập các Tổ công tác và Bộ phận điều phối giúp việc Ban Chỉ đạo

Từ khóa: Thông báo 392/TB-BCĐVNS

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
111012