• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo


 

Thông báo 392/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 392/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 392/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Ngày 13 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đồng chí Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp để lựa chọn phương án phù hợp trong số các phương án đồng chí Thành viên Chính phủ đề xuất. Lưu ý phương án được lựa chọn phải đảm bảo việc ban hành có cơ sở pháp lý, không trái với Luật Xử lý vi phạm hành chính (trường hợp lựa chọn phương án 1 thì phải xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định và gửi Bộ Tư pháp thẩm định).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TN&MT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN; Vụ KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 392/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 03/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 392/TB-VPCP

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458773