• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Thông báo 3961/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là đá Granite do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 3961/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3961/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghđịnh s 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại Thông báo 847/TB-KĐ2 ngày 29/05/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Đá Granite dạng tm đã khò nhám một mặt, dùng làm sản xuất vật liệu xây dựng, đã cắt thành viên, kích cỡ dài 60cm x rộng 30cm/viên, độ dầy 20mm; (Mục 2 tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Trung Hùng Luxury Việt Nam - Địa chỉ: Số 17, đường Lạc Long Quân, tổ 29, cụm 4, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Ni, Việt Nam. MST: 0107372297.

3. Tờ khai số: Tờ khai số 10193456745/A11 ngày 02/04/2018 đăng ký tại Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Đá granit dạng tấm đã được gia công tạo nhám một mặt, chiều dày 2cm, dùng làm vật liệu trong xây dựng, kích thước là: 30cm x 60cm (theo khai báo Hải quan).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đá granit dạng tấm đã được gia công tạo nhám một mặt, chiu dày 2cm, dùng làm vật liệu trong xây dựng, kích thước là: 30cm x 60cm (theo khai báo Hải quan).

Thuộc nhóm 68.02 “Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng đã được gia công (trừ đá phiến) và các sản phẩm làm từ các loại đá trên, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 68.01; đá khối dùng đ khảm và các loại tương tự, bằng đá tự nhiên (k cả đá phiến), có hoặc không có lớp lót; đá hạt, đá dăm và bột đá đã nhuộm màu nhân tạo, làm bằng đá tự nhiên (k cả đá phiến)”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 6802.93 - - Đá granit”, mã số 6802.93.90 - - - Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan cảng Đình Vũ - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục
trực thuộc;
- Công ty TNHH Trung Hùng Luxury Việt Nam- Địa chỉ: Số 17, đường Lạc Long Quân, tổ 29, cụm 4, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Huyền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3961/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 3961/TB-TCHQ

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390912