• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Nghiên cứu khoa học

 

Thông báo 397/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 397/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 397/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 07/12/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Y tế - dược, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/12/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 397/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020.

Ban Điều hành liên ngành chủ động phối hợp với Bộ Y tế giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thử nghiệm lâm sàng các sản phẩm nghiên cứu của Chương trình hóa dược, không hỗ trợ kinh phí cho hoạt đĐể giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Chương trình hóa dược, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các ý kiến chỉ đạo tại công văn số 7462/VPCP-KGVX ngày 21 tháng 9 năm 2012; báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Về việc triển khai Dự án đầu tư Phòng thí nghiệm chuyên ngành hóa dược, Ban Điều hành liên ngành tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại công văn số 8843/KGVX-VPCP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt dự án khi đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành.

Về các nội dung liên quan đến Dự án sản xuất và sử dụng thuốc Methadol, các Bộ ngành tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

Từ khóa: Thông báo 397/TB-VPCP

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
152901