• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Thông báo số 4042TB/VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại cuộc họp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về xây dựng kế hoạch khuyến nông năm 2006 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 4042TB/VP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4042TB/VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 31/10/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/10/2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 4042TB/VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại cuộc họp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về xây dựng kế hoạch khuyến nông năm 2006.

Vụ Tài chính phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để làm việc với Bộ Tài chính về thủ tục chuyển kinh phí khuyến nông về trực tiếp cho các địa phương (cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Số kinh phí này chiếm ít nhất 70% tổng kinh phí khuyến nông của Nhà nước.

a. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có nhiệm vụ : tập hợp, đề xuất về nhiệm vụ khuyến nông của các địa phương (từ các Cục, Vụ, Viện, Trường, Doanh nghiệp thuộc Bộ) và từ chính các địa phương để xây dựng dự toán kinh phí hướng dẫn triển khai thực hiện những chương trình ưu tiên và nhiệm vụ khuyến nông cho các địa phương.

b. Vụ Tài chính có nhiệm vụ : tổng hợp kinh phí ngân sách giao cho địa phương để báo cáo Bộ Tài chính và giải quyết các thủ tục liên quan.

c. Các Cục, Vụ, Viện, Doanh nghiệp thuộc Bộ có liên quan : đề xuất các nhiệm vụ khuyến nông ưu tiên theo chủ đề hoặc vùng sinh thái, địa phương để Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng hợp trình Bộ.

Từ khóa: Thông báo 4042TB/VP

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9650