• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Thông báo 4057/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại hội thảo “Triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2009-2010” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 4057/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4057/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành: 20/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/07/2009, BNN đã ban hành Thông báo 4057/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại hội thảo “Triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2009-2010”.

 Một số công tác cần ưu tiên thực hiện:

- Nâng cấp hạ tầng CNTT của đơn vị.

-Mở rộng cung cấp dịch vụ công trên mạng, đạt cấp 2 và cấp 3.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực chuyên môn.

-Tăng việc sử dụng văn bản điện tử thay thế cho các văn bản giấy, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hộp thư điện tử, các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ …

-Cung cấp, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình cung cấp, cập nhật và khai thác, sử dụng thông tin trong môi trường mạng.

- Phân công cán bộ phụ trách CNTT của đơn vị, chủ động mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về CNTT cho công chức, viên chức; khuyến khích cán bộ lãnh đạo ứng dụng CNTT trong công tác (đối với cán bộ lãnh đạo dưới 50 tuổi bắt buộc phải biết ứng dụng CNTT), đưa chỉ tiêu ứng dụng CNTT vào chỉ tiêu thi đua của đơn vị.

- Tiến hành tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị theo mẫu Trung tâm Tin học và Thống kê đã cung cấp.

Từ khóa: Thông báo 4057/TB-BNN-VP

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
112175