• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác văn thư


Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ

 

Thông báo 419/TB-VTLTNN kết quả hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/2007/CT-TTg và tổng kết kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ hai năm (2007 - 2009) do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Tải về Thông báo 419/TB-VTLTNN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 419/TB-VTLTNN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước   Người ký: Vũ Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 28/05/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/07/2010, Cục văn thư đã ban hành Thông báo 419/TB-VTLTNN kết quả hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/2007/CT-TTg và tổng kết kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ hai năm (2007 - 2009).

Thực tiễn công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan trung ương và địa phương

Các ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan trung ương và địa phương trong tình hình hiện nay, tập trung vào các vấn đề như:

- Làm chuyển biến hơn nữa nhận thức của lãnh đạo đối với công tác văn thư, lưu trữ và nhận định ở đâu có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thì ở đó công tác văn thư, lưu trữ thực hiện tốt.

- Lãnh đạo cơ quan cần kiên quyết trong việc chỉ đạo công tác lập hồ sơ công việc và coi đó là 1 trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, có như vậy mới giải quyết được tình trạng tài liệu bó gói, tích đống như hiện nay.

- Các cơ quan ở trung ương và địa phương cần tuyển dụng, bố trí cán bộ được đào tạo đúng chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác văn thư, lưu trữ, đồng thời cần bố trí đủ số lượng cán bộ làm công tác này, vì trên thực tế ở nhiều cơ quan cán bộ văn thư kiêm lưu trữ hoặc kiêm nhiều việc khác và như vậy ảnh hưởng đến chất lượng công việc được giao.

- Một số kiến nghị đối với Bộ Nội vụ và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về ban hành mẫu văn bản chuyên ngành; quy định cụ thể về vấn đề cán bộ và chính sách đối với những người làm công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh công chức chuyên trách văn thư, lưu trữ; có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn tích cực, cụ thể hơn để giúp các địa phương và các cơ quan Trung ương trong việc xử lý tài liệu tích đống.

Từ khóa: Thông báo 419/TB-VTLTNN

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
108777