• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Thông báo 4193/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Silicon dạng nguyên sinh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 4193/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4193/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan tại Thông báo số 609/TB-KĐ3 ngày 12/04/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 14: Silicon dạng nguyên sinh - Hydrophilic silicon oil, nguyên liệu dùng sản xuất keo dùng trong ngành gỗ công nghiệp, hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Phát triển Tuyền Hưng Mậu; Mã số thuế: 3700838635; Địa chỉ: Lô B6, Ô 9, Đường D3, KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10189657381/A12 ngày 12/03/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa chất dạng lỏng có chứa diethyleneglycol và phụ gia.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất dạng lỏng có chứa diethyleneglycol và phụ gia.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (k cả các sản phẩm và chế phm chứa hn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3824.99 “- - Loại khác”, phân nhóm - - - Loại khác”, mã số 3824.99.99 - - - - Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ Sóng Thần (Cục HQ tỉnh Bình Dương);
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Cty TNHH Phát triển Tuyền Hưng Mậu (Đ/c: Lô B6, Ô 9, Đường D3, KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Đ.Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4193/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 4193/TB-TCHQ

242

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390762