• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hiệp định thương mại


 

Thông báo 42/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Thương mại dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - Ấn Độ do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 42/2015/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định về Thương mại dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Ấn Độ Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India ký tại Nây Pi Đô ngày 13 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/2015/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Lê Đức Hạnh
Ngày ban hành: 31/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/09/2015   Số công báo: Từ số 981 đến số 982
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/08/2015, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 42/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Thương mại dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - Ấn Độ.

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định về Thương mại dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Ấn Độ Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India ký tại Nây Pi Đô ngày 13 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2015.

Từ khóa: Thông báo 42/2015/TB-LPQT

315

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
290804