• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Thông báo 42/TB-TCT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Corona do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Thông báo 42/TB-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/TB-TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và đã ở mức rất cao. Tchức y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khn cấp toàn cầu, trong đó Việt Nam là nước có nguy cơ rt cao bùng phát dịch lớn.

Thực hiện chỉ đạo của Thtướng Chính phvà Bộ Tài chính về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Tng cục Thuế đề nghị các Vụ/đơn vị, các Cục Thuế và toàn th công chức, viên chức, người lao động cơ quan thuế các cp:

- Chấp hành và thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020; của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 và của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/01/2020.

- Nâng cao nhận thức về sự nguy him và tính nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đưng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

- Chủ động tham gia, thực hiện và phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh như “chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hp cp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đđảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đng

- Việc phòng, chống dịch bệnh là điều quan trọng nhất, sc khỏe cộng đồng là ưu tiên hàng đầu, toàn thcông chức, nhân viên, người lao động cơ quan thuế các cấp cần có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện và hp tác trin khai thực hiện các biện pháp phòng, chng dịch bệnh của cơ quan chuyên môn có thm quyền đưa ra đchống lại sự lây lan của vi rút Corona, hạn chế đến mức thp nht thiệt hại do dịch bệnh gây ra

- Chủ động thực hiện các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền trong phòng, chống dịch bệnh. Khuyến khích việc phun thuốc khử trùng ngăn ngừa dịch bệnh trong phạm vi toàn bộ khuôn viên trụ sở làm việc của Tng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế

- Nêu cao ý thc phòng bệnh. Nếu có các du hiệu lâm sàng như st, ho, viêm họng... thì báo cáo Thủ trưởng đơn vị và không được tới cơ quan, không tham gia các hoạt động, chủ động đến cơ s y tế khám chuẩn đoán bệnh kịp thi

- Tm thi thay đi ứng xử trong giao tiếp hàng ngày; không bắt tay, giảm thiu hội họp; không tụ tập đông ngưi; mang khu trang cả trong khi làm việc và di chuyn ra nơi công cộng

- Trang bị đầy đủ khu trang, cồn rửa tay nơi công cộng tại trụ sở làm việc; đặc biệt các bộ phận, nơi cán bộ thuế thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người nộp thuế

- Nghiêm cấm việc che dấu hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh.

Tng cục Thuế thông báo đến các Vụ/đơn vị, các Cục Thuế và toàn thcông chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo TCT (để b/c);
- Các Vụ /đ
ơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Đại diện
VP.TCT tại TPHCM;
- Các Cục
Thuế tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu:
VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Quách Hào Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/TB-TCT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Quách Hào Hiệp
Ngày ban hành: 01/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 42/TB-TCT

558

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433629