• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 42/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo cấp nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Hội nghị Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 42/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 24/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 42/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo cấp nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Hội nghị Ban chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Hoan nghênh Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung và các tài liệu liên quan về công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ban Chỉ đạo ghi nhận những công việc đã triển khai của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và một số Bộ, ngành có liên quan, trong việc quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Các Bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo nhận thức sâu sắc về trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao trong việc tổ chức thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Để thực hiện tốt Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan, hoàn thiện để ban hành Kế hoạch của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 02 năm 2014; ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong quý I năm 2014 và hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương thực hiện.

Từ khóa: Thông báo 42/TB-VPCP

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
220315