Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4203/TB-LĐTBXH về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tham gia tổ chức các giải thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4203/TB-LĐTBXH   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 06/11/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/11/2009, Bộ LDTBXH đã ban hành Thông báo 4203/TB-LĐTBXH về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tham gia tổ chức các giải thưởng.

 Bộ trưởng chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ như sau:

- Không tổ chức hoặc đồng tổ chức bất kỳ hình thức giải thưởng nào cho các doanh nghiệp, tổ chức;

- Không bảo trợ hoặc đồng bảo trợ tổ chức các giải thưởng cho các doanh nghiệp, tổ chức;

- Không tham gia Ban Giám khảo chấm các giải thưởng trừ trường hợp theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ;

- Tạm dừng việc tổ chức Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu về an toàn lao động” năm 2009 của Bộ.

86