• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 4205/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Màng Nafion N982 WX do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 4205/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4205/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan tại thông báo số 138/TB-KĐ1 ngày 07/9/2017 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Màng Nafion N982 WX, chất liệu Polymer trao đổi ion dùng để điện phân xút-clo, Kích cỡ: 01m2/pc. Hàng mới 100%.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Tổng công ty Giấy Việt Nam; Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Mã số thuế: 2600357502.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10149125056/A12 ngày 05/07/2017 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công - Cục Hải quan TP. Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chi tiết dạng tấm, kích thước (2460 x 1350 x 0,4)mm, được làm từ lớp fluoropolyme đã ép với lớp vải dệt thoi từ sợi monofilament fluoropolyme, dùng để lắp trực tiếp vào thiết bị điện phân có tác dụng chỉ cho ion cation (Na+) đi qua.

5. Kết quả phân loại:

Chi tiết dạng tấm, kích thước (2460 x 1350 x 0,4)mm, được làm từ lớp fluoropolyme đã ép với lớp vải dệt thoi từ sợi monofilament fluoropolyme, dùng để lắp trực tiếp vào thiết bị điện phân có tác dụng chỉ cho ion cation (Na+) đi qua

thuộc nhóm 85.43 “Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này”, phân nhóm 8543.90 “- Bộ phận”, mã số 8543.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ QL hàng ĐTGC (Cục Hải quan TP. Hà Nội);
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Tổng công ty Giấy Việt Nam
(25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hoàng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4205/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 4205/TB-TCHQ

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390766