• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ


 

Thông báo 43/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 43/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 138/CP VÀ BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí là Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2018, công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục được các lực lượng chức năng tập trung triển khai đồng bộ, làm giảm 0,61% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2017. Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 82,32%, cao hơn 1,9% so với năm 2017, tỷ lệ giải quyết, xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,22%; nhiều mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Đã điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, các vụ án lớn, phức tạp về ma túy, kinh tế, tham nhũng, công nghệ cao, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 234.606 vụ việc vi phạm (tăng 4% so với cùng kỳ), thu nộp ngân sách 19.377 tỷ đồng (tăng 7,7% so với cùng kỳ), khởi tố 1.446 vụ án, 1.656 đối tượng (tăng 6% so với cùng kỳ). Ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động quyết liệt, cụ thể, như: chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; chống buôn lậu thuốc lá điếu, xì gà; sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến địa bàn hoạt động, trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng chức năng, các quy định liên quan đến kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Những kết quả trên đã góp phần làm giảm tội phạm, tạo môi trường xã hội lành mạnh, cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vn còn nhiu tồn tại, hạn chế, như: công tác tham mưu, nắm và dự báo tình hình trong một số trường hợp còn bị động, chưa kịp thời, chưa sát với thực tiễn, đã để xảy ra một số vụ tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự. Nhiều loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp; tội phạm liên quan đến “bảo kê”, “tín dụng đen” kéo theo tình trạng đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, giết người diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng; hoạt động khai thác trái phép tài nguyên, than, cát, sỏi, chặt phá rừng vẫn diễn ra ở nhiều địa phương... Việc xử lý tin báo, tố giác tội phạm có liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, công chức còn chậm.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tuy đã được tập trung chỉ đạo nhưng vẫn chưa tạo được chuyển biến căn bản, tình trạng buôn lậu các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá điếu, rượu, điện thoại di động, hàng tiêu dùng vẫn diễn biến phức tạp; các vụ việc phát hiện, xử lý trong năm 2018 chủ yếu là các vụ việc nhỏ, xử lý chỉ dừng lại ở người vận chuyn, mang vác thuê. Tình trạng lợi dụng chính sách quản lý rủi ro trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu để buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển hàng cấm có chiều hướng gia tăng nhưng chưa có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế do cả khách quan và chủ quan. Trước hết do chúng ta chưa huy động hiệu quả sức mạnh tng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò của các lực lượng chuyên trách còn hạn chế, chưa xây dựng được lực lượng nòng cốt, chưa sâu sát nắm bắt tình hình địa bàn, khu dân cư. Một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao, còn có biểu hiện bao che, thậm chí có trường hợp “bảo kê” cho các hành vi vi phạm pháp luật, nht là đi với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác, buôn bán than, cát, sỏi trái phép, chặt phá rừng, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc... Tổ chức bộ máy của một số cơ quan chức năng vn còn nhiều bất cập, nhiệm vụ phân định chưa cụ thể dn đến một số trường hợp không xác định được rõ trách nhiệm,...

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Để công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới có được chuyển biến căn bản hơn, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xác định các lĩnh vực công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các bộ, ngành, địa phương. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác. Cơ quan thường trực của 2 Ban Chỉ đạo thống kê, theo dõi sát việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu, báo cáo kết quả lên Trưởng Ban Chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ.

2. Làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam... Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể phải căn cứ Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại ch, lực lượng tại ch, cơ sở vật chất tại ch, hậu cn tại ch).

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt” ở các cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc, giảm sút nim tin vào đội ngũ cán bộ, công chức. Có giải pháp quyết liệt phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong chính lực lượng chức năng (Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm lâm...), kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Đi với những cán bộ, công chức thiếu tinh thn trách nhiệm, hoặc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng phải kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định, đảm bảo nội bộ trong sạch, vững mạnh.

4. Làm tốt công tác phòng ngừa, công tác nghiệp vụ, điều tra cơ bản, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả. Đối với các loại tội phạm có tổ chức, mua bán người, xâm hại trẻ em, ma túy, “tín dụng đen”, “xã hội đen”, sử dụng công nghệ cao, buôn lậu, nhất là buôn lậu các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, đường cát, phân bón, rác thải độc hại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân.... các cơ quan chức năng cần xác lập chuyên án để mở rộng đấu tranh, triệt phá tận gốc, đánh trúng đối tượng cầm đầu. Các cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm, không, làm oan người vô tội; kịp thời truy tố, xét xử những vụ án lớn, được dư luận xã hội quan tâm.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí, nhất là người dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng về an ninh - trật tự.

6. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chng tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt hoạt động sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đồng thời phải bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước để phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật.

7. Tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chng tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trong đó tập trung nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực này.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Bộ Công an làm tốt nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo 138/CP, thực hiện nghiêm túc các quy định về thông tin, báo cáo đúng theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan thu thập, trao đổi thông tin, xác lập các chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, tội phạm có du hiệu “bảo kê”, tiếp tay của cán bộ, công chức; tội phạm có liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh quá trình điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các vụ án dư luận bức xúc, xã hội quan tâm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập đoàn liên ngành kiểm tra một số địa phương để tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản diễn biến phức tạp, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Xử lý tin báo, tố giác của người dân đúng quy định, kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ có dấu hiệu “bảo kê”, bao che, làm ngơ cho các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Bộ Tài chính làm tốt nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Thường trực. Chỉ đạo Tổng cục Thuế có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả tình trạng chuyển giá, trốn thuế; quản lý chặt chẽ việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng tại các cơ sở mua gom hàng hóa của cư dân biên giới, xử lý nghiêm các cơ sở hp thức hàng nhập lậu, mua hàng không có nguồn gốc hợp pháp và công chức Thuế có trách nhiệm liên quan, làm ngơ, tiếp tay cho vi phạm. Chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường giám sát, kiểm soát hoạt động công vụ của công chức hải quan, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, “bảo kê”, tiếp tay cho buôn lậu; nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đồng thời bảo đảm quản lý nhà nước về hải quan; tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ, thu thập thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để phát hiện, xử lý kịp thời các doanh nghiệp lợi dụng chính sách quản lý rủi ro để buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển hàng cấm.

3. Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng trong thực thi công vụ. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương khẩn trương hoàn thiện tổ chức bộ máy của lực lượng Quản lý thị trường. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh kho ngoại quan, hàng hóa tạm nhập, tái xuất, các doanh nghiệp được hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn hiệu quả tình trạng xuất cảnh, nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa, hàng cấm trái phép, buôn lậu, hoạt động mua bán người; kịp thời thay thế, điều chuyển người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát biển tăng cường phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường,... xác lập chuyên án triệt phá các đường dây buôn lậu xăng dầu, khoáng sản trên biển.

5. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2019.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng, phát huy vai trò người đứng đầu Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo 389 tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về tình hình an ninh trật tự, về các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trên địa bàn. Phát triển kinh tế - xã hội địa phương gắn liền với công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm cho người dân, giúp người dân có cuộc sống ổn định, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

7. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban; tăng cường công tác nắm tình hình, thu thập thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, về hoạt động của các lực lượng chức năng để tham mưu, đề xuất Trưởng Ban có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

8. Về những kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị, giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổng hợp, đề xuất Phó Thủ tướng Thường trực - Trưởng Ban có ý kiến chỉ đạo cụ thể.

Yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang B
, cơ quan,thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Thành viên BCĐ 138/CP, BCĐ 389 quốc gia;
- Các cơ quan, đơn vị: BTL Bộ đội Biên phòng, BTL Cảnh sát biển, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Tổng Cục Quản lý thị trường, Cục Cảnh sát C03 (BCA);
- Văn phòng BCĐ 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, NC, KGVX, TH;
- Lưu: VT, V.I (3).
ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 31/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 43/TB-VPCP

290

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406373