Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 43/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc triển khai thực hiện chính sách đối với người tàn tật tại cuộc họp ngày 08 tháng 02 năm 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 01/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/03/2006   Số công báo: Từ số 7 đến số 8
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/03/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 43/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc triển khai thực hiện chính sách đối với người tàn tật tại cuộc họp ngày 08 tháng 02 năm 2006.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian qua, công tác xây dựng và thực hiện chính sách đối với người tàn tật đã đạt những kết quả đáng kể, được dư luận trong nước và các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Song, một số Bộ, ngành và địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với những người tàn tật, triển khai thực hiện các chính sách còn chậm, thiếu đồng bộ. Vì vậy, các ngành, các cấp cần quán triệt đầy đủ hơn nữa trách nhiệm của mình, tuyên truyền, vận động tích cực hơn nữa mọi tầng lớp xã hội, làm thay đổi nhận thức về người tàn tật, gắn tình thương với trách nhiệm cụ thể.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và tổ chức xã hội liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ “Chương trình hành động vì người tàn tật” trong quý II năm 2006.

- Trên cơ sở thực tiễn thực hiện Pháp lệnh về người tàn tật, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, dự thảo kế hoạch xây dựng Luật về người tàn tật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét để trình xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các sơ sở sản xuất, kinh doanh của người tàn tật.

84