Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4331-TM/XNK về việc xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001 do Bộ Thương mại ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4331-TM/XNK   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 18/12/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/12/2000, Bộ Thương mại ban hành Thông báo 4331-TM/XNK về việc xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001. Cụ thể,

Việc kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện theo Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 05/2000/TT-BTM ngày 21/2/2000 và văn bản số 1548/TM-XNK ngày 17/4/2000 của Bộ Thương mại, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ.

Việc xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón thực hiện theo Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và văn bản số 192/CP-KTTH ngày 24/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ, có Thông tư số 35/1999/TT-BTM ngày 30/12/1999 và văn bản số 1055/TM-XNK ngày 14/3/2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn kèm theo.

Chỉ tiêu định hướng xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000 đã thông báo, được tiếp tục thực hiện đến 30/4/2001.

 

83