• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 44/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ sáu về dịch vụ vận tải hàng không thuộc khuôn khổ Hiệp định khung Asean về Dịch vụ (AFAS) do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 44/2015/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ sáu về dịch vụ vận tải hàng không thuộc khuôn khổ Hiệp định khung Asean về Dịch vụ (AFAS) (Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services) ký tại Nây Pi Đô ngày 10 tháng 12 năm 2009, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2012./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44/2015/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Lê Đức Hạnh
Ngày ban hành: 22/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/10/2015   Số công báo: Từ số 1037 đến số 1038
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/9/2015, nhằm thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 44/2015/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ sáu về dịch vụ vận tải hàng không thuộc khuôn khổ Hiệp định khung Asean về Dịch vụ (AFAS)  ký tại Nây Pi Đô ngày 10/12/2009, có hiệu lực đối với nước CHXHCN VN kể từ ngày 14/01/2012.

 

Từ khóa: Thông báo 44/2015/TB-LPQT

476

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
293454