Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 4404/TB-CNTT ngày 23/09/2003 của Bộ Thương mại về việc Kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc ngày 09/09/2003 về thương mại điện tử

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4404/TB-CNTT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 23/09/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/09/2003, Bộ Thương mại đã có Thông báo số 4404/TB-CNTT Kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc ngày 09/09/2003 về thương mại điện tử.

Bộ trưởng đã kết luận như sau:

1. Ban CNTT và TMĐT có nhiệm vụ thẩm định tất cả các dự án, đề án, chương trình về công nghệ thông tin và thương mại điện tử của các đơn vị trong Bộ Thương mại sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Ban CNTT và TMĐT tiếp tục xây dựng Cổng TMĐT của Bộ Thương mại, tận dụng kinh phí từ các dự án, đề án để nhanh chóng đưa Cổng TMĐT vào vận hành.

3. Trung tâm Thông tin thương mại tiếp tục thực hiện Dự án tổ chức triển khai và phát triển TMĐT theo Quyết định 95. Trung tâm cần hoàn thiện lại đề cương Dự án, đánh giá lại việc xây dựng khu nhà tại đường Hoàng Quốc Việt. Một phần kinh phí của Dự án chuyển sang Công TMĐT của Ban CNTT và TMĐT. Ban CNTT và TMĐT thẩm định nội dung Dự án này và báo cáo Bộ trưởng.

4. Trung tâm Thông tin thương mại cần nhanh chóng khai trương Trung tâm giao dịch TMĐT tại Bách hoá số 5 Nam Bộ và các trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

87