• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 446/TB-VPCP năm 2014 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo nhà nước dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 21 tháng 11 năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 446/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 446/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA - LAI CHÂU TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2014

Ngày 21 tháng 11 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu, đi kiểm tra công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu và chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu (Ban Chỉ đạo Nhà nước). Tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước, đại diện các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan báo cáo; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thi công trên các công trường xây dựng các công trình thủy điện Sơn La, Lai Châu đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đạt được kết quả tốt, thể hiện qua các nội dung sau: Công trình thủy điện Sơn La sau 2 năm kể từ khi khánh thành, đã vận hành ổn định, an toàn, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; đến nay Nhà máy đã sản xuất được gần 30 tỷ kWh; đóng góp đáng kể vào thu ngân sách của cả 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Các tỉnh về cơ bản đã hoàn thành công tác thu hồi đất và giao đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ tái định cư dự án thủy điện Sơn La; đời sống của nhân dân tại các khu, điểm tái định cư từng bước được ổn định, môi trường được cải thiện, phong tục tập quán được duy trì, công tác chính quyền, đoàn thể được kiện toàn và đi vào hoạt động; bước đầu nhiều hộ tái định cư đã có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp. Dự án thủy điện Lai Châu đã hoàn thành lấp sông Đà đợt 2 sớm hơn một tháng so với tiến độ được duyệt, tạo tiền đề để thực hiện mục tiêu tích nước, phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2015.

Có được kết quả trên là do có sự nỗ lực rất lớn của các cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu trong công tác di dân, tái định cư; các Bộ, cơ quan Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các Dự án; sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và các đơn vị có liên quan trên công trường xây dựng các dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu. Thay mặt Ban Chỉ đạo Nhà nước, Phó Thủ tướng biểu dương lãnh đạo và nhân dân 3 tỉnh trong vùng dự án, chủ đầu tư, các nhà thầu; biểu dương các Bộ, cơ quan liên quan về những cố gắng, nỗ lực, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ.

2. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước cần quan tâm chỉ đạo để khắc phục trong thời gian tới: Công tác thu hồi, giao đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân còn chậm; diện tích đất sản xuất nông nghiệp đã giao thấp hơn so với quy hoạch được duyệt nên vẫn còn có hộ dân chưa đảm bảo điều kiện sản xuất; tỷ lệ hộ nghèo trong các hộ dân tái định cư vẫn còn 20%, mặc dù thấp hơn tỷ lệ bình quân của 61 huyện nghèo, nhưng vẫn còn cao; công tác quyết toán các dự án thành phần của thủy điện Sơn La còn chậm. Dự án công đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu là đường găng, cần hoàn thành sớm để bảo đảm truyền tải điện khi đưa tổ máy 1 thủy điện Lai Châu vào vận hành cuối năm 2015.

II. CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CHÍNH THỜI GIAN TỚI

1. Dự án thủy điện Sơn La

a) Dự án xây dựng công trình:

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán công trình trong năm 2014 (trừ một số hạng mục công việc mới triển khai năm 2014).

- Hoàn thành xây dựng hạng mục đường tránh vai trái đập để đáp ứng yêu cầu công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trong năm 2014; hoàn thành trồng cây hoàn trả mặt bằng thi công công trình trong năm 2015.

b) Dự án di dân, tái định cư:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nghiệm thu, thanh quyết toán bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án thành phần vào tháng 12 năm 2015.

- Tập trung hỗ trợ, hướng dẫn phát triển sản xuất cho các hộ dân tái định cư, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 20% hiện nay xuống dưới 10% vào cuối năm 2015.

- Hoàn thành toàn bộ Dự án (cả quyết toán) trong năm 2015.

c) Dự án các công trình giao thông tránh ngập: Hoàn thành phê duyệt quyết toán trong quý I năm 2014.

2. Dự án thủy điện Lai Châu

- Dự án xây dựng công trình: Thực hiện đóng cống dẫn dòng tích nước hồ chứa vào tháng 6 năm 2015, phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2015. Hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2016.

- Dự án đường giao thông tránh ngập tỉnh lộ 127 đoạn Nậm Nhùn - Mường Tè - Pắc Ma: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2015.

- Dự án đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu: Hoàn thành trong tháng 10 năm 2015.

- Dự án di dân, tái định cư: Hoàn thành di chuyển các hộ dân đến nơi tái định cư trong quý I năm 2015, đáp ứng tiến độ đóng cống tích nước hồ chứa.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:

1. Bộ Công Thương

- Phê duyệt Định mức đơn giá bê tông đầm lăn công trình thủy điện Lai Châu sau khi có thỏa thuận của Bộ Xây dựng; phê duyệt Bộ đơn giá xây dựng công trình thủy điện Lai Châu năm 2013 và chi phí ăn ca công trình thủy điện Sơn La.

- Chỉ đạo EVN thực hiện cung cấp thiết bị công nghệ còn lại, cung cấp bản vẽ thi công và dự toán Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu đáp ứng tiến độ thi công.

- Chỉ đạo EVN khẩn trương trồng bù rừng Dự án thủy điện Sơn La nói riêng, các công trình thủy điện nói chung.

- Tổ chức thẩm tra, phê duyệt điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư xây dựng hạng mục Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên vận hành của Công ty thủy điện Sơn La theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La”, trong đó cần đề xuất cụ thể các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp được phát triển trong các vùng tái định cư, nhất là khu vực tái định cư đô thị, khu vực không thể bố trí đủ đất cho sản xuất nông nghiệp.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Xây dựng mô hình về trồng rừng, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; cơ chế quản lý, giao khoán rừng phòng hộ đầu nguồn; đề xuất mức hỗ trợ hợp lý cho các hộ trồng rừng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn từ nguồn thu từ phí chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng các dự án thành phần đã hoàn thành tại các khu, điểm tái định cư; hoàn thành việc thu hồi đất, giao đất, bù chênh giá trị sử dụng đất và hướng dẫn nhân dân sớm ổn định đời sống, tổ chức lại sản xuất.

- Chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với EVN trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ xây dựng tuyến đường dây 500 kV Lai Châu - Sơn La theo chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 8727/VPCP-KTN ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư và các cơ chế, chính sách áp dụng cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế và triển khai xây dựng các dự án thành phần; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và di chuyển dân theo đúng các quy định hiện hành, đáp ứng tiến độ chung của toàn Dự án thủy điện Lai Châu.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung hoàn thành lập Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La”. Ban Chỉ đạo Nhà nước sẽ nghe báo cáo trong quý II năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tổ chức tổng kết hoàn thành công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trong quý IV năm 2015.

3. Bộ Giao thông vận tải

- Hoàn thành quyết toán Dự án các công trình giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La trong quý I năm 2015.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp để xử lý dứt điểm việc sụt, trượt của quốc lộ 12 đoạn qua thị xã Mường Lay nhằm đảm bảo giao thông và an toàn cho các hộ dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo giao thông tuyến quốc lộ 12 đoạn thành phố Điện Biên - cầu Lai Hà, đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng yêu cầu vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công Dự án thủy điện Lai Châu.

4. Bộ Xây dựng

- Chỉ đạo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng:

+ Xem xét, nghiệm thu Công trình thủy điện Sơn La theo đề nghị của Hội đồng nghiệm thu EVN để kết thúc giai đoạn xây dựng công trình, chính thức chuyển sang giai đoạn vận hành kỹ thuật toàn bộ Công trình.

+ Thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình thủy điện Lai Châu theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc quy hoạch, xây dựng các khu, điểm tái định cư đô thị thuộc các Dự án di dân, tái định cư thủy điện Son La và Lai Châu; đặc biệt là thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên và thị trấn Phiêng Lanh, tỉnh Sơn La.

5. Bộ Tài chính

- Chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải ngân kịp thời đối với khối lượng hoàn thành đã đủ điều kiện thanh toán của các dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La và Lai Châu, đường tránh ngập tỉnh lộ 127 và các gói thầu cung cấp thiết bị cơ khí thủy công trong nước Dự án thủy điện Lai Châu.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La; quy định cụ thể thời gian hoàn thành việc quyết toán sau khi hoàn thành, nghiệm thu các dự án thành phần và các hạng mục công trình nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án thủy điện Sơn La.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án thủy điện Sơn La.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đảm bảo hoàn thành, quyết toán xong toàn bộ Dự án trong năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét bố trí vốn hoàn trả số vốn đã ứng từ nguồn vốn Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La để thực hiện đầu tư các công trình cấp bách trên địa bàn các tỉnh Sơn La và Điện Biên.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La theo quy định.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu thực hiện công tác thu hồi, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La; hỗ trợ vốn cho các tỉnh để thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm tra (sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình) điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La - Hòa Bình - Thác Bà - Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm có xét đến hồ chứa thủy điện Lai Châu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt áp dụng cho mùa lũ năm 2015.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và các ngân hàng thương mại liên quan phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải ngân kịp thời giá trị khối lượng hoàn thành của Dự án thủy điện Lai Châu.

9. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2012 - 2014) Phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu và Phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu năm 2015.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc khen thưởng và đề xuất mức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp đưa Tổ máy số 1 thủy điện Lai Châu vào vận hành vượt trước tiến độ. Các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng được xem xét thành tích liên tục từ khi tham gia xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La và Nhà máy thủy điện Lai Châu.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất cơ chế tiền thưởng vượt tiến độ xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu để tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp tổ chức Lễ mừng công phát điện Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Lai Châu tháng 12 năm 2015.

10. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Tiếp tục triển khai các hoạt động “Công trình thanh niên” theo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ đầu tư và các lực lượng tham gia thực hiện trên công trường xây dựng thủy điện Lai Châu.

11. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu

- Tập trung công tác quyết toán các dự án hoàn thành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hàng tháng báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước; hoàn thành, quyết toán Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La vào tháng 12 năm 2015.

- Hoàn công tác thu hồi đất, giao đất sản xuất nông, lâm nghiệp còn lại và bù chênh giá trị quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trong năm 2015;

- Hoàn thành, giải ngân kinh phí hỗ trợ sản xuất còn lại cho các hộ tái định cư theo quy hoạch chi tiết được duyệt, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, trong đó cần chú trọng các biện pháp lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng thu nhập trên diện tích đất được giao. Bố trí cán bộ khuyến nông, khuyến lâm đến từng điểm tái định cư hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất cụ thể, xây dựng mô hình sản xuất để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng.

- Khẩn trương hoàn thành thực hiện phương án chuyển đổi ngành nghề cho người dân tái định cư phi nông nghiệp.

- Tiếp tục tổ chức đào tạo cán bộ chính quyền cơ sở tại các khu, điểm tái định cư; tổ chức tuyên truyền vận động người dân yên tâm tái định cư, tập trung phát triển sản xuất, ổn định đời sống tại nơi ở mới; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Thực hiện tốt kiểm tra, giám sát việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư và giải ngân cho công tác tái định cư; tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình hạ tầng, dự án thành phần; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các cơ chế, chính sách áp dụng cho các dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và Lai Châu.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Sơn La chỉ đạo các Sở, ban ngành phối hợp với EVN trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ xây dựng tuyến đường dây 500 kV Lai Châu - Sơn La theo chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 8727/VPCP-KTN ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ để đảm bảo hoàn thành đóng điện trước ngày 31 tháng 10 năm 2015.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù đất cho các hộ dân trong phạm vi mặt bằng xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La để bàn giao đất cho Công ty thủy điện Sơn La tổ chức trồng rừng trong quý I năm 2015.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đảm bảo hoàn thành di chuyển dân đến nơi tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu trong quý I năm 2015.

12. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Bố trí phần vốn còn lại của Tập đoàn cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ để các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu có nguồn vốn thực hiện Dự án.

- Hoàn thiện báo cáo thực hiện khắc phục những nội dung tồn tại trong Biên bản nghiệm thu tổng thể cuối năm 2012, gửi Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng để nghiệm thu chính thức, đưa Công trình thủy điện Sơn La vào giai đoạn vận hành kỹ thuật toàn bộ Công trình.

- Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Công ty thủy điện Sơn La thực hiện hạng mục xây dựng Khu nhà ở cán bộ, công nhân vận hành theo quy định quản lý của Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La, đồng thời lập báo cáo điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư hạng mục xây dựng Khu nhà ở này, phù hợp với biên chế, nhiệm vụ của Công ty thủy điện Sơn La, Luật Đất đai năm 2013 và Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ; trình Bộ Công Thương phê duyệt trong quý I năm 2015 để triển khai xây dựng bằng nguồn vốn của Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La.

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để Hợp đồng vay tín dụng nước ngoài cho gói thầu cơ điện Dự án thủy điện Lai Châu; trường hợp cần thiết, vay vốn trong nước từ các ngân hàng thương mại để thanh toán cho phần thiết bị nhập về khi chưa giải ngân được từ nguồn vay tín dụng nước ngoài.

- Kiểm soát và bàn giao kịp thời thiết bị cho lắp đặt, cung cấp bản vẽ thiết kế công nghệ, bản vẽ thi công và dự toán đáp ứng tiến độ thi công Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu theo kế hoạch tiến độ; tổ chức tốt công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường tránh ngập tỉnh lộ 127 đoạn Nậm Nhùn - Mường Tè - Pắc Ma, đảm bảo hoàn thành toàn bộ tuyến đường trước ngày 31 tháng 3 năm 2015.

- Chỉ đạo xây dựng đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu, đảm bảo yêu cầu đóng điện trước ngày 31 tháng 10 năm 2015.

- Khẩn trương hoàn thành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La - Hòa Bình - Thác Bà - Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm có xét đến hồ chứa thủy điện Lai Châu, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra.

13. Tổng công ty Sông Đà và các nhà thầu thành viên

- Bố trí đủ cán bộ, công nhân lành nghề, vật tư, thiết bị để thi công đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu, bảo đảm chất lượng yêu cầu.

- Bảo đảm an toàn thi công và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

IV. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Về đề nghị bổ sung các hộ dưới mức nước ngập của bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn vào Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thủy điện Lai Châu của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và EVN: Đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và EVN; giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với EVN lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hiệu chỉnh Quy hoạch tổng thể; trong thời gian chờ bổ sung Quy hoạch, cho phép thực hiện trước các công việc cần thiết để đảm bảo hoàn thành di dân giải phóng lòng hồ đáp ứng tiến độ đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa trong tháng 6 năm 2015.

2. Về các đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Về việc vay vốn của Trung Quốc đối với các khoản vay cho dự án thủy điện Lai Châu và dự án Cảng Duyên Hải; Đối với các dự án cần giải ngân ngay, Tập đoàn thu xếp vay vốn trong nước từ các Ngân hàng thương mại để thực hiện; đối với các dự án chưa cần giải ngân ngay, do các nhà thầu Trung Quốc thực hiện, Tập đoàn làm việc với nhà thầu, yêu cầu làm việc với các cơ quan có liên quan của Trung Quốc để thực hiện các thủ tục cần thiết, sớm giải ngân nguồn vốn vay theo các cam kết đã ký.

- Về đề nghị bố trí vốn để thi công đường Tây Thanh Hóa tránh ngập dự án thủy điện Trung Sơn: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn để thực hiện, đảm bảo tiến độ tích nước hồ chứa thủy điện Trung Sơn trong tháng 6 năm 2016.

3. Về đề nghị cho phép sử dụng chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt cho tỉnh- để đầu tư cải tạo, sửa chữa một số công trình phục vụ tái định cư đã bị hư hỏng do mưa lũ, không có nguồn vốn duy tu, sửa chữa của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu: Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị này của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan tổ chức kiểm tra cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên: Các đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại văn bản số 4217/UBND-TĐC ngày 04 tháng 11 năm 2014 đã được Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9077/VPCP-KTN ngày 13 tháng 11 năm 2014. Các Bộ nêu trên sớm có ý kiến gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UB Khoa học - Công nghệ và Môi trường của QH;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
- Các thành viên BCĐ Nhà nước Dự án TĐ Sơn La;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà;
- Ban quản lý Dự án nhà máy Thủy điện Sơn La;
- Công ty thủy điện Sơn La
- Ban quản lý Dự án 1 (Bộ GTVT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, V.III;
- Lưu: Văn thư, KTN (3), v.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 446/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/11/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 446/TB-VPCP năm 2014 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo nhà nước dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 21 tháng 11 năm 2014.

Bộ Công Thương có trách nhiệm.

- Phê duyệt Định mức đơn giá bê tông đầm lăn công trình thủy điện Lai Châu sau khi có thỏa thuận của Bộ Xây dựng; phê duyệt Bộ đơn giá xây dựng công trình thủy điện Lai Châu năm 2013 và chi phí ăn ca công trình thủy điện Sơn La.

- Chỉ đạo EVN thực hiện cung cấp thiết bị công nghệ còn lại, cung cấp bản vẽ thi công và dự toán Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu đáp ứng tiến độ thi công.

- Chỉ đạo EVN khẩn trương trồng bù rừng Dự án thủy điện Sơn La nói riêng, các công trình thủy điện nói chung.

- Tổ chức thẩm tra, phê duyệt điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư xây dựng hạng mục Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên vận hành của Công ty thủy điện Sơn La theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Từ khóa: Thông báo 446/TB-VPCP

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258953