• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 44/2015/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư của Công ước về Quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động về các vấn đề đặc thù đối với trang thiết bị tàu bay do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 45/2015/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO BỔ SUNG

THÔNG BÁO ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Tiếp theo thông báo số 67/2014/TB-LPQT ngày 29 tháng 9 năm 2014 về việc Nghị định thư của Công ước về Quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động về các vấn đề đặc thù đối với trang thiết bị tàu bay (Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment), thông qua tại Cape Town ngày 16 tháng 11 năm 2001, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Bộ Ngoại giao xin thông báo bổ sung nội dung sau:

Tuyên bố theo Điều XXX(1) đối với Điều XIII

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố áp dụng Điều XIII.

sau đoạn:

“Tuyên bố theo Điều XXX(1) đối với Điều XII Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố áp dụng Điều XII.” tại thông báo số 67/2014/TB-LPQT nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/2015/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Lê Đức Hạnh
Ngày ban hành: 22/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/10/2015   Số công báo: Từ số 1037 đến số 1038
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/09/2015, tiếp theo thông báo 67/2014/TB-LPQT về việc Nghị định thư của Công ước về Quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động về các vấn đề đặc thù đối với trang thiết bị tàu bay, Bộ ngoại giao đã có Thông báo 45/2015/TB-LPQT bổ sung thông báo Điều ước có hiệu lực.

Cụ thể, Bộ ngoại giao đã thống báo bổ sung nội dung sau:

“Tuyên bố theo Điều XXX(1) đối với Điều XIII Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố áp dụng Điều XIII.”

sau đoạn:

“Tuyên bố theo Điều XXX(1) đối với Điều XII Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố áp dụng Điều XII.

Từ khóa: Thông báo 45/2015/TB-LPQT

480

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
293455