• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Ban quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Thông báo 450/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 450/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 04 tháng 12 năm 2014 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014. Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo kết quả tu bổ, bảo dưỡng định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Sau 03 tháng làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014 để mở cửa đón nhân dân, khách quốc tế vào viếng Bác. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Đồng ý Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 06 tháng 12 năm 2014.

2. Đồng ý về nguyên tắc các đề nghị của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Báo cáo số 1275/BC-BQLL ngày 02 tháng 12 năm 2014.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tích cực triển khai thực hiện các Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Đối với các Dự án mới đề xuất, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để triển khai trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, CA, XD;
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Báo Nhân dân;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, KTN, KTTH, NC; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3b). đdt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 450/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 05/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 5/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 450/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo kết quả tu bổ, bảo dưỡng định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Sau 03 tháng làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014 để mở cửa đón nhân dân, khách quốc tế vào viếng Bác. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Đồng ý Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 06 tháng 12 năm 2014.

2. Đồng ý về nguyên tắc các đề nghị của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Báo cáo số 1275/BC-BQLL ngày 02 tháng 12 năm 2014.

Từ khóa: Thông báo 450/TB-VPCP

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259507