Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 4546TM/XNK ngày 25/08/2004 của Bộ Thương mại về việc thông báoGiao hạn ngạch theo tiêu chuẩn đầu tư mới, mở rộng năng lực sản xuất năm 2004

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4546TM/XNK   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 25/08/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/08/2004, Bộ Thương mại ban hành Thông báo 4546TM/XNK về việc thông báoGiao hạn ngạch theo tiêu chuẩn đầu tư mới, mở rộng năng lực sản xuất năm 2004.

Căn cứ thực tế tình hình giao và thực hiện hạn ngạch các đợt trước và trên cơ sở hồ sơ đăng ký của thương nhân, Liên Bộ Thương mại - Công nghiệp giao hạn ngạch đợt cuối cho thương nhân theo tiêu chuẩn đầu tư mới và tiêu chuẩn đầu tư mở rộng năng lực sản xuất để thương nhân trực tiếp xuất khẩu. Danh sách cụ thể kèm theo và lưu ý :

- Đối với thương nhân mới đầu tư, Bộ Thương mại sẽ phát hành thông báo giao hạn ngạch sau khi kiểm tra năng lực sản xuất thực tế của thương nhân, Bộ Thương mại giao Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại & Du lịch địa phương thực hiện việc kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ.

- Đối với thương nhân đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, Bộ Thương mại sẽ phát hành thông báo giao hạn ngạch sau khi kiểm tra hồ sơ máy móc thiết bị hợp lệ cho các thương nhân (có tên trong danh sách được giao hạn ngạch) gửi về gồm bản kê khai chi tiết số lượng cụ thể từng loại thiết bị của công ty hiện đang hoạt động, bản sao hóa đơn mua máy bổ sung để đối chiếu với thực tế trước khi thương nhân mở rộng năng lực sản xuất.

- Thương nhân không thực hiện được hạn ngạch phải trả lại trước ngày 30/11/2004 để Bộ Thương mại giao cho thương nhân khác thực hiện, tránh để khê đọng hạn ngạch.  

84