• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Thông báo 455/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn về xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông báo 455/TB-BTC
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 455/TB-BTC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 06/12/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/12/2012, BTC đã có Thông báo 455/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn về xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế cho Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan.

- Trong quá trình soạn thảo tập trung vào một số nội dung sau:

Đối với Nghị định

+ Tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý Thuế, Chính phủ được giao hướng dẫn 15 nhóm vấn đề. Theo đó, dự thảo Nghị định chung về quản lý thuế thay thế Nghị định 85/2007/NĐ-CP và Nghị định 106/2010/NĐ-CP phải đảm bảo hướng dẫn chi tiết các nhóm vấn đề này làm cơ sở pháp lý để thực hiện.

+ Đối với 23 nhóm vấn đề khác của Luật Quản lý thuế không giao hướng dẫn nhưng để thực hiện Luật cần phải có hướng dẫn cụ thể. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan rà soát, báo cáo Lãnh đạo Bộ để đề xuất bổ sung nội dung hướng dẫn ở Nghị định này.

+ Về hoàn thuế giá trị gia tăng yêu cầu nghiên cứu kỹ để thể hiện tại Nghị định đảm bảo sao cho thống nhất với Luật Quản lý thuế và không trái với Luật thuế giá trị gia tăng.

- Các đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao để chuẩn bị thảo luận xin ý kiến Lãnh đạo Bộ về các dự thảo Nghị định (có dự thảo Thông tư kèm theo) dự kiến vào ngày 14/12/2012.

Từ khóa: Thông báo 455/TB-BTC

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
152934