Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 459/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân các dự án xây dựng công trình giao thông do một số Sở Giao thông vận tải các tỉnh phía Bắc là chủ đầu tư do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 459/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 08/10/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 8/10/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 459/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân các dự án xây dựng công trình giao thông do một số Sở Giao thông vận tải các tỉnh phía Bắc là chủ đầu tư. Cụ thể,

TMĐT những dự án do các Sở GTVT khu vực phía Bắc làm chủ đầu tư khá lớn (kế hoạch giải ngân năm 2007 hơn 1000 tỷ đồng), công tác giải ngân các dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với việc giải ngân của toàn ngành giao thông. Các Sở cần phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân đã đăng ký, sớm đưa các dự án vào khai thác, sử dụng.

Theo báo cáo của một số Sở, đến thời điểm này vẫn còn một số dự án chưa được Kho bạc thông báo kế hoạch vốn 2007. Yêu cầu các chủ đầu tư sớm hoàn chỉnh thủ tục trình duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh TMĐT, dự toán (tổng dự toán) công trình để gửi báo cáo Bộ và gửi cơ quan Tài chính, Kho bạc làm cơ sở thông báo vốn. Vụ KHĐT cần tổng hợp, cập nhật tình hình và tham mưu trình Bộ ký văn bản gửi cơ quan Tài chính, Kho bạc để bố trí kịp thời vốn cho các dự án; Đồng thời rà soát lại đăng ký giải ngân của các chủ đầu tư để có sự điều chỉnh kế hoạch vốn 2007 cho phù hợp và kịp thời nhu cầu của từng dự án.

Cục Giám định và QLCL CTGT kịp thời giải thích và hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý ĐT – XD, về đấu thầu trong quá trình triển khai các dự án; Tham mưu trình Bộ ký văn bản hướng dẫn thực hiện công tác GPMB theo nội dung công văn số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ để các chủ đầu tư thực hiện.

105