• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Thông báo 4601/TB-BNN-ĐMDN kết luận cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 4601/TB-BNN-ĐMDN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4601/TB-BNN-ĐMDN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lại Hữu Ước
Ngày ban hành: 19/09/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/09/2012, BNN đã ban hành Thông báo 4601/TB-BNN-ĐMDN kết luận cuộc họp thẩm định Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

- Phương án cần điều chỉnh lại số liệu, các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2011- 2015 phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011- 2015 của Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 662/QĐ-TTg ngày 04/6/2012; nêu rõ vai trò chủ đạo của Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

- Về tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh: Tổng công ty cần rà soát lại toàn bộ ngành kinh doanh hiện có, căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2020 để xác định và sắp xếp lại theo hai nhóm chủ yếu: ngành nghề kinh doanh chính trồng trọt, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê và ngành nghề kinh doanh có liên quan phục vụ trực tiếp ngành nghề kinh doanh chính; đồng thời cắt bỏ những ngành nghề kinh doanh hoạt động không hiệu quả, không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính.

- Rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty mẹ, các phòng ban, chi nhánh để tổ chức sắp xếp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; đồng thời rà soát sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc để giảm đầu mối quản lý; hiện đại hóa hệ thống quản trị theo thông lệ kinh tế thị trường, tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với định hướng, mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh chính; bổ sung việc xây dựng Quy trình kiểm soát tài chính nội bộ, quy trình đánh giá và kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty; cập nhật các nội dung, giải pháp trong Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Từ khóa: Thông báo 4601/TB-BNN-ĐMDN

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
148026