Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 4654/TB-BTP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại buổi làm việc với Trung tâm tin học ngày 24/10/2007 do Bộ Tư pháp ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4654/TB-BTP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Duy Lãm
Ngày ban hành: 30/10/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/10/2007, Bộ Tư pháp ban hành Thông báo 4654/TB-BTP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại buổi làm việc với Trung tâm tin học ngày 24/10/2007. Cụ thể

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Tin học báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động, định hướng công tác của Trung tâm, các đồng chí dự họp phát biểu, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mà Trung tâm Tin học đã đạt được trong thời gian qua. Để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ, trong Ngành, đồng thời nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Hà Hùng Cường có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Trung tâm cần tham mưu cho lãnh đạo Bộ hoạch định chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Bộ, của Ngành, của người dân và doanh nghiệp, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam theo lộ trình của Đảng và Nhà nước; sớm xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp” để trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt. Trước mắt chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện việc chỉ đạo, điều hành trực tuyến của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đối với hoạt động của Ngành; tổ chức rút kinh nghiệm việc áp dụng các phần mềm ứng dụng (như: phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm quản lý tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự…) trên cơ sở đó triển khai đồng bộ trong toàn cơ quan nhằm quản lý thống nhất công tác văn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm kiểm soát quá trình, tiến độ xử lý công việc được phân công của từng đơn vị, từng cá nhân; khai thác triệt để những tiện ích của mạng Internet, mạng nội bộ trong việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị, các cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm; nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức lại Trung tâm thành đơn vị quản lý Nhà nước, trong đó xác định rõ mô hình tổ chức, kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu giải quyết công việc và định hướng phát triển trong thời gian tới, Trung tâm cần xác định rõ cơ cấu nhân sự của Trung tâm để có kế hoạch tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

81