• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Thông báo 4734/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu về đề án liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và đào tạo nghề nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 4734/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4734/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 26/09/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/09/2012, BNN đã ban hành Thông báo 4734/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu về đề án liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và đào tạo nghề nông thôn.

 Trình duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Đề án:

Trường hợp Đề án có nội dung mới, chưa có cơ chế chính sách hoặc cơ chế chính sách chưa đủ để đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sau có ý kiến chính thức của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các Bộ, ngành liên quan. Trường hợp này, phân giao nhiệm vụ như sau:

- Đề nghị Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tiếp tục chỉ đạo đơn vị soạn thảo phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ chỉnh sửa như góp ý của các đại biểu dự họp thẩm định, lấy ý kiến các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hoàn chỉnh Đề án và gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT tháng 11 năm 2012.

- Giao Vụ Kế hoạch tiếp nhận Đề án, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ hoàn chỉnh Đề án, thảo văn bản của Bộ lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương; dự thảo tờ trình của Bộ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: Thông báo 4734/TB-BNN-VP

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
148406