• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế


 

Thông báo 48/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc (ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement) do Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Thông báo 48/2019/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2019/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Thực hiện quy đnh tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc (ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement), ký tại Nây Pi-tô ngày 28 tháng 3 năm 2018, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 11 tháng 6 năm 2019.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Đức Hạnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/2019/TB-LPQT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Lê Đức Hạnh
Ngày ban hành: 15/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/02/2020   Số công báo: Từ số 199 đến số 200
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 48/2019/TB-LPQT

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438213