• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 48/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tăng cường công tác quản lý chống việc chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 48/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 16/02/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/02/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 48/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tăng cường công tác quản lý chống việc chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Vấn đề chống chuyển giá chủ yếu thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thuộc Bộ Tài chính, nên giao Bộ Tài chình chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan:

- Xây dựng một chương trình hành động tổng thể cũng như hàng năm, bắt đầu từ năm 2012, nhằm kiểm soát hiệu quả hơn vấn đề chuyển giá. Chương trình phải đề ra được mục tiêu, nội dung hoàn thiện pháp luật, chế tài xử lý; đưa ra những hướng dẫn cụ thể về kiểm soát chống chuyển giá; xây dựng các chương trình đào tạo (kể cả thuê tư vấn quốc tế) phù hợp với tập quán, thông lệ quốc tế về vấn đề này nhằm tăng cường năng lực quản lý cho các cơ quan, địa phương liên quan.

- Trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật hiện hành, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp để triển khai chương trình hành động nêu trên, trong đó đặc biệt chú trọng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan với các địa phương để nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với hiện tượng chuyển giá.

- Xây dựng và đẩy mạnh các chương trình hợp tác quốc tế về tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát chống chuyển giá.

- Xây dựng chương trình truyền thông để cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về vấn đề này một cách rõ ràng, đầy đủ.

Từ khóa: Thông báo 48/TB-VPCP

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
135008