• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 48/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 48/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/1/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 48/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

a) Khai thác, phát huy tối đa, tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng, khí hậu để phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục bứt phá vươn lên, thu hẹp dần khoảng cách phát triển so với các địa phương trong vùng và cả nước.

b) Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, thực hiện tái cơ cấu trong nông nghiệp, trong đó chú trọng nhân rộng các mô hình nông nghiệp đã được triển khai thực hiện hiệu quả như phát triển cao su tiểu điền; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, tái canh cây cà phê, lai tạo giống cao su mới, các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và có giá trị gia tăng cao.

c) Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách đã có để thúc đẩy phát triển kinh tế; rà soát, tính toán lại lực lượng lao động, cơ cấu lại lao động, bố trí lại địa bàn trong nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế hộ gắn với xây dựng chính sách cụ thể nhằm khuyến khích các doanh nghiệp về địa bàn nông thôn với các hình thức liên kết, liên doanh phù hợp; đồng thời đẩy mạnh dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và có giải pháp thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới.

Từ khóa: Thông báo 48/TB-VPCP

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
220385