• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Thông báo 482/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép dây hợp kim cán nóng dạng cuộn do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 482/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 482/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thông báo số 1584/TB-PTPL ngày 28 tháng 12 năm 2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép dây hợp kim cán nóng dạng cuộn, (ASTM A510M SEA1008CR), hàm lượng Cr 0.3 trở lên, đường kính 6.5mm, mới 100% (Mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH thép Hoàng Việt;

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Châu Khê, phường Châu Khê, Tự Sơn, Bắc Ninh;

MST: 2300242067

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10064428604/A12 ngày 24/11/2015 tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh (Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép hợp kim, nguyên tố Cr là nguyên tố duy nhất quyết định thép hợp kim (hàm lượng Cr » 0,35% tính theo trọng lượng), đường kính 6,5mm, cán nóng, dạng cuộn, chưa được tráng, phủ, mạ hoặc sơn.  

5. Kết quả phân loại: Thép hợp kim, nguyên tố Cr là nguyên tố duy nhất quyết định thép hợp kim (hàm lượng Cr » 0,35% tính theo trọng lượng), đường kính 6,5mm, cán nóng, dạng cuộn, chưa được tráng, phủ, mạ hoặc sơn.  

Thuộc nhóm 7227 “Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều”,số 7227.90.00 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Bắc Ninh (Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh)
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH thép Hoàng Việt; (Đ/c: Cụm công nghiệp Châu Khê, phường Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 482/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 482/TB-TCHQ

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317459