• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 49/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 6 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 49/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 49/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 16/02/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/02/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 49/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 6 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

 Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là phải cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Đề án, xác định rõ tiêu chí, mục tiêu trong từng giai đoạn. Đồng thời phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển có tính hệ thống, đồng bộ, có độ tin cậy cao.

Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Nhà nước cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và thực hiện chế độ thông tin báo cáo về kết quả các dự án; tổ chức tốt sự phối hợp liên ngành trong các hoạt động hợp tác quốc tế; chú trọng rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án; phối hợp, khai thác, phát huy hiệu quả các dự án thuộc Đề án với Chương trình, Dự án khác thuộc lĩnh vực điều tra, nghiên cứu về biển và hải đảo; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cơ chế thống nhất trong chỉ đạo điều hành, triển khai các nhiệm vụ điều tra, nghiên cứu về biển và hải đảo; ban hành Quy chế cung cấp, khai thác sử dụng số liệu về tài nguyên biển, hải đảo.

Từ khóa: Thông báo 49/TB-VPCP

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134968