• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật sở hữu trí tuệ


 

Thông báo 4902/TB-SHTT thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9 đã được chỉnh lý do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành

Tải về Thông báo 4902/TB-SHTT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4902/TB-SHTT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Sở hữu trí tuệ   Người ký: Trần Việt Hùng
Ngày ban hành: 09/08/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/08/2011, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo 4902/TB-SHTT thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 9 đã được chỉnh lý.

1. Bảng Danh mục các nhóm hàng hóa/dịch vụ;

2. Bảng Danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái;

3. Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại Ni-xơ trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc thống nhất áp dụng bản dịch được chỉnh lý của Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ nêu trên kể từ ngày ký Thông báo này để xác định Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đối với thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các thủ tục khác liên quan đến quyền đã được xác lập. Các hàng hóa/dịch vụ không được nêu trực tiếp trong Bảng phân loại thì có thể áp dụng các nguyên tắc nêu trong bản Hướng dẫn sử dụng nêu trên để phân loại.

Từ khóa: Thông báo 4902/TB-SHTT

297

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
136045