• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 492/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đền thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại đồi A1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 492/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 492/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU LƯU NIỆM ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ ĐỀN THỜ TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ HY SINH TẠI ĐỒI A1

Ngày 13 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đền thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại đồi A1. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, đại diện các Bộ: Tài chính, Quốc phòng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Ý kiến của các bộ, cơ quan tại buổi làm việc đều thống nhất việc xây dựng công trình Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đền thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ là cn thiết, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cần làm rõ vị trí dự kiến xây dựng công trình phải gắn với các sự kiện lịch sử có liên quan, quy mô và nguồn vốn triển khai thực hiện; sự phù hợp của công trình với quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích và các quy hoạch có liên quan trong khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham vấn ý kiến các nhà khoa học,  chuyên gia nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, cộng đồng dân cư và tham khảo kinh nghiệm quốc tế (nếu cần thiết) để làm rõ quy mô, tính chất của công trình và phương án kiến trúc phù hợp, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên và môi trường khu vực di tích.

Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên báo cáo thuyết minh, giải trình và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan dự họp và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ; trình Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trước khi báo cáo Ban Bí thư trung ương Đảng xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: VHTTDL, XD, TC, QP;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3).đdt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 492/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 18/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 492/TB-VPCP

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365468