• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo số 4973TB/VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát làm việc với Ban Thường vụ công đoàn nông nghiệp và phát triển nông thôn do của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 4973TB/VP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4973TB/VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Quang Minh
Ngày ban hành: 14/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/12/2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 4973TB/VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát làm việc với Ban Thường vụ công đoàn nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến như sau:

1. Bộ đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn ngành trong năm 2005, đặc biệt là những nỗ lực, cố gắng của Ban chấp hành và Ban Thường vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức công đoàn thực hiện tốt vai trò, chức năng của công đoàn trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ và toàn ngành. Hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới và ngày càng đa dạng, có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho cán bộ công chức, người lao động, nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến đời sống, quyền lợi của người lao động, tham gia tích cực công tác phát triển Đảng. Sự phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành với các đơn vị chức năng của Bộ ngày càng chủ động và có hiệu quả.

2. Trong thời gian tới, Bộ và Công đoàn ngành cần tăng cường phối hợp hoạt động trên các lĩnh vực vận động và tổ chức đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, các nông lâm trường quốc doanh; tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ vào sản xuất, sắp xếp khối viện, trường, đổi mới cơ chế quản lý khoa học; đẩy mạnh cải cách hành chính. Thông qua đó, Công đoàn có những đề xuất, kiến nghị kịp thời với Bộ về chủ trương và giải pháp cụ thể.

Trước mắt, Công đoàn ngành phối hợp với Bộ để tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách, biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm; sẵn sàng đối phó với những tình huống đột xuất về hạn hán, lụt, bão, cháy rừng, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng vật tư, nông sản.

Từ khóa: Thông báo 4973TB/VP

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7157