• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 501/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp xử lý kiến nghị của Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 501/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP XỬ LÝ KIẾN NGHỊ CỦA HỘI CHIẾN SĨ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ NĂM 1972

Ngày 17 tháng 10 năm 2017 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp xử lý kiến nghị của Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (sau đây gọi tắt là Hội) báo cáo một số kết quả hoạt động và đề xuất, kiến nghị, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trân trọng ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị trong thời kỳ kháng chiến, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tquốc. Đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Hội trong công tác hậu phương quân đội. Phó Thủ tướng mong muốn Hội tiếp tc phát huy truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị, ngày càng có đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước.

Về một số kiến nghị của Hội, Phó Thủ tướng có ý kiến như sau:

1. Về xây dựng Trung tâm Thông tin liệt sĩ, phòng thờ cúng và nhà lưu trú: Hiện nay Bộ Quốc phòng đang xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin liệt sĩ và tại Quảng Trị đã có các công trình ghi công liệt sĩ, nhà lưu trú của Trung ương và địa phương, Hội báo cáo, thống nhất với địa phương để xây dựng phòng tưởng niệm và nhà lưu trú trên cơ sở đất đai, khả năng của Hội và thực hiện theo quy định. Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin liệt sĩ để Hội có hình thức ghi danh phù hợp theo quy định.

2. Về ban hành Kỷ niệm chương tặng cho hội viên chiến sĩ Thành cQuảng Trị: Việc tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hội báo cáo, phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tỉnh Quảng Trị để có hình thức lưu niệm, kỷ vật phù hợp tặng hội viên chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.

3. Về hỗ trợ công trình sách “ký ức Thành cổ Quảng Trị”, do chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị viết về Thành cổ Quảng trị: Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm hoàn thiện bổ sung các ấn phẩm về các chiến dịch Điện Biên Phủ, Mậu Thân, Hồ Chí Minh, Tây Nguyên,...; Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xem xét, giao Nhà xuất bản Quân đội phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ Hội có ấn phẩm phù hợp viết về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

4. Về đề nghị giao nhiệm vụ cho Hội tham gia thực hiện công tác thông tin, tìm kiếm liệt sĩ, công việc tại cơ sở và phong trào cách mạng tại địa phương: Hội tiếp tục phát huy truyền thống chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị, phối hợp với các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động tri ân đồng đội, cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, các hoạt động từ thiện và xã hội theo Điều lệ và quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đến Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan để phối hợp, triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ban TĐKT Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (số 18 Ngô Quyền, Đông Hà, Quảng Trị);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: TCCV, QHĐP, V.I, NC;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐHB

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 501/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 501/TB-VPCP

352

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365448