Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 502/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu – quốc lộ 60 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 502/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 29/10/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/10/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 502/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu – quốc lộ 6. Cụ thể,

Sau khi nghe Tổng Công ty XDCTGT 1 báo cáo về tình hình thực hiện thi công cầu Rạch Miễu và các vấn đề liên quan, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã thống nhất kết luận như sau:

1. Về nội dung kỹ thuật:

- Công nghệ thi công chi tiết phần nhịp dây văng: Căn cứ vào Quyết định số 2870/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2007 V/v phê duyệt hồ sơ quy định trình tự thi công kết cấu nhịp cầu chính số 1 (phần dây văng) – Dự án cầu Rạch Miễu – QL60, Tổng Công ty XDCTGT 1 hoàn thành hồ sơ trước ngày 27/10/2007; Các đơn vị: TEDI, TVGS, Công ty VSL, Tổ điều phối kết hợp thẩm tra, Ban QLCDAGT 9 khẩn trương phê duyệt trên cơ sở bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và bám tiến độ cam kết.

- Đối với kết cấu xe treo: Tổng công ty XDCTGT 1 kiểm tra chặt chẽ các vị trí gia cường, bổ sung: rà soát lại kết cấu xe treo, thao tác, trình tự tiến hành khi thực hiện công đoạn đẩy xe, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện. Đồng thời, kiểm tra chặt chẽ hệ thống công trình phụ tạm phục vụ công tác thi công bê tông khối dầm BTCTDUL cạnh trụ T39, T17, T20;

- Đối với công tác điều chỉnh kết cấu trụ tạm thi công cầu dây văng: Giao Cục Giám định và QLCT CTGT thảo công điện yêu cầu Ban QLCDAGT 9 chỉ đạo Công ty Halcrow và các bên liên quan (Tổ điều phối, Tư vấn, Công ty VSL, Đơn vị thi công) khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định hạng mục điều chỉnh kết cấu trụ tạm thi công cầu dây văng, hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ phê duyệt, làm cơ sở cho Tổng công ty XDCTGT 1 đặt hàng, lắp đặt, phục vụ quá trình thi công các khối dầm dây văng tiếp theo.

2. Về Tổ chức thực hiện:

- Tổng Công ty XDCTGT 1 với trách nhiệm là cơ quan cấp trên, đồng thời là đơn vị trực tiếp đầu tư BOT công trình, chỉ đạo sát sao, chặt chẽ Công ty cầu 12, 14, đảm bảo cung cấp, điều động kịp thời đủ nhân lực có kỹ thuật, thiết bị theo yêu cầu của công nghệ thi công cầu dây văng và triển khai các mũi thi công khác như công tác bọc trụ T21, T22, cầu dẫn số 2, công tác bê tông khối dầm BTVTDUL cạnh trụ T17, T20 v.v…

- Về công tác cung cấp vật tư và lương tháng của người lao động trên công trường: Ban QLCDAGT 9 cùng với Công ty BOT cầu Rạch Miễu ký bổ sung Phụ lục Hợp đồng làm cơ sở cho việc ứng tiền mua vật tư và trả lương cho các đơn vị thi công của Tổng công ty XDCTGT 1 trên công trường qua Ban điều hành; Tổng công ty XDCTGT 1 có trách nhiệm chỉ đạo để kinh phí ứng đảm bảo mua vật tư phục vụ thi công và trả lương trực tiếp, kịp thời cho người lao động trên công trình.

98