• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Thông báo 504/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Daimenox 800 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 504/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 504/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đ phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 04/TTV ngày 20/11/2017 của Công ty TNHH Vật tư thú y Tiến Thành, mã số thuế: 0101025924 cung cấp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Daimenox 800 (10kg/thùng)

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Thuc thú y có thành phn Sulfamonomethoxine sodium dùng để trị bệnh hô hấp mãn tính trên gia cầm, sốt malaria và phòng bệnh leucocytozoon trên gà, phòng và điều trị bệnh furunculosis trên cá, dạng bột, đóng thùng 10 kg.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Thuốc thú y

Nhà sản xuất: Advance Pharma Co.,Ltd, Thailand.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã s:

Thuốc thú y có thành phần Sulfamonomethoxine sodium dùng để trị bệnh hô hấp mãn tính trên gia cầm, sốt malaria và phòng bệnh leucocytozoon trên gà, phòng và điều trị bệnh furunculosis trên cá, dạng bột, đóng thùng 10 kg.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Daimenox 800 (10kg/thùng)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc thú y có (thành phần Sulfamonomethoxine sodium dùng để trị bệnh hô hấp mãn tính trên gia cầm, sốt malaria và phòng bệnh leucocytozoon trên gà, phòng và điều trị bệnh furunculosis trên cá, dạng bột, đóng thùng 10 kg.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Thuốc thú y

Nhà sản xuất: Advance Pharma Co.,Ltd, Thailand.

thuộc Nhóm 30.03 “Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm từ hai hay nhiều thành phần trở lên đã pha trộn với nhau dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh, chưa được đóng gói theo liều lượng hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói đ bán lẻ”, mã số 3003.20.00 “- Chứa các kháng sinh khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vật tư thú y Tiến Thành biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Công ty TNHH Vật t
ư thú y Tiến Thành (Đ/c: Số 11, lô C3, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội;
- Website Hải quan
- Lưu: VT, TXNK-Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã s trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã s.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 504/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 504/TB-TCHQ

292

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374196