• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Thông báo 507/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Doxipan Mix 100 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 507/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 507/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để pn loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phm; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của BTài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ shồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 01/TTV ngày 09/11/2017 của/Công ty TNHH Vật tư thú y Tiến Thành, mã số thuế: 0101025924 cung cấp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã s do tổ chức, cá nhân cung cp:

Tên thương mại: Doxipan Mix 100 (25kg/bao)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc thú y có thành phần doxycyline hyclate dùng để trị nhiễm trùng đường hô hấp, hội chứng MMA do vi khuẩn gây ra trên lợn, dạng bột, đóng bao 25 kg

Ký, mã hiệu, chủng loại: Thuốc thú y

Nhà sản xuất: Industria Italiana Integratori Trei S.p.A

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

Thuốc thú y có thành phần Doxycyline Hyclate dùng để trị nhiễm trùng đường hô hấp, hội chứng MMA do vi khuẩn gây ra trên lợn, dạng bột, đóng bao 25 kg.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Doxipan Mix 100 (25kg/bao)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc thú y có thành phần Doxycyline Hyclate dùng để trị nhiễm trùng đường hô hấp, hội chứng MMA do vi khun gây ra trên lợn, dạng bột, đóng bao 25 kg.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Thuốc thú y

Nhà sản xuất: Industria Italiana Integratori Trei S.p.A

thuộc Nhóm 30.03 “Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm từ hai hay nhiều thành phần trở lên đã pha trộn với nhau dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh, chưa được đóng gói theo liu lượng hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ”, mã số 3003.20.00 - Chứa các kháng sinh khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vật tư thú y Tiến Thành biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Công ty TNHH Vật tư thú y Tiến Thành (Đ/c: Số 11, lô C3, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội;
- Website Hải quan
- Lưu: VT, TXNK-Hường (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã s trên chỉ có giá trị sử dụng đi với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 507/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 507/TB-TCHQ

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374199